Fagfelt

Eiendom

 • Rettigheter- rettighetsavklaring

 • Sameie

 • Tomtefeste

 • Jordskifte

 • Landbruksrett 

 • Plan- og bygningsrett

 • Utvikling

 • Ekspropriasjonsrett

 • Bistand kjøp og salg av eiendom

 • Oppgjør ved salg av eiendom

 • Eiendomsmegling

Familie og arv 

 • Fremtidsfullmakt

 • Familie-, arve- og skiftesaker

 • Arv- og arveoppgjør

 • Testament

 • Barne- familiesaker

 • Barnevernsrett

 • Helse og sosialrett-velferdsrett

Forretningsforhold

 • Avtaleinngåelse

 • Kontraktsrett

 • Innholdsavklaring

 • Opphør – revisjon

 • Ugyldighet

 • Kjøp, salg, overdragelse