Curriculum vitae
Ola Kvernes
Advokat MNA

Forut for min private praksis så har jeg erfaring fra:

 

  • Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

  • Forsvarets bygningstjeneste

  • Trondheim kommune, eiendom

  • Helsebygg Midt-Norge


I tillegg har jeg tatt fageksamener både ved Handelshøyskolen BI og ved Universitetet for miljø og biovitenskap (tidligere NLH).

Jeg har over mange år hatt styreverv innen organisasjoner knyttet til helse og utdanning samt kirkelige organer.

Har også hatt politiske verv på lokalt plan.

Advokat Trondheim