logo
Advokat Ola Kvernes

Litt historie

{ Slik startet det... }

Advokat Kvernes har forut for advokatvirksomhet erfaring fra


I tillegg har han tatt fageksamener både ved Handelshøyskolen BI og ved Universitetet for miljø
og biovitenskap (tidligere NLH).

Kvernes har over mange år hatt styreverv innenfor organisasjoner knyttet til helse og utdanning
samt kirkelige organer.

Han har også hatt politiske verv på lokalt plan.